O Mp3

Vše o MP3


Historie MP3


Karlheinz Brandenburg

Karlheinz Brandenburg

Vznik formátu MP3 se datuje k roku 1987. Ve Fraunhoferově institutu (Německo) se o jeho vývoj největší měrou zasloužil vědec Karlheinz Brandenburg, který je současně i spoludržitelem patentu. Spoluprací s University of Erlangen se rozhodl vytvořit kódovací schémata zvuku pro budoucí využití v digitálních telekomunikačních a rozhlasových službách (Eureka 147, DAB radio). Celé snažení vyvrcholilo jeho uvedením v roce 1991 v podobě kompresního schématu Layer 3, který byl o rok později schválen jako ISO standard v rámci MPEG-1 a poté i MPEG-2. Předchůdci nejvýkonnějšího schématu Layer 3 byly Layer 2 a Layer 1 s nižší efektivitou komprese zvuku a tedy nižším kompresním poměrem. I přes svou relativní zastaralost se stále těší zdaleka největší oblibě u uživatelů a podpoře u výrobců.


MP3 na internetu


Díky svým vlastnostem se formát MP3 stal velice populárním nástrojem k šíření hudby i mluveného slova na internetu. Mnoho umělců publikuje svoji tvorbu mimo využití klasických distribučních kanálů také pomocí svých www stránek. Toto platí zejména pro začínající autory, kteří si nemohou dovolit využít jiný druh distribuce. V souvislosti s tímto trendem vznikla řada specializovaných MP3 vyhledávačů, které indexují obsah internetových stránek přičemž se zaměřují pouze na formát MP3.

Technické informace


MP3 se snaží odstranit redundanci zvukového signálu na základě psychoakustického modelu. Tedy ze vstupního signálu se odeberou informace, jež člověk neslyší, nebo si je neuvědomuje. Využívá se principů časového a frekvenčního maskování. Komprese zvuku podle standardu MPEG-1 obsahuje 3 vrstvy, jež se liší kvalitou a obtížností implementace.

Slabiny MP3


Při kompresi mluveného slova jsou výsledky výrazně horší. Popsané maskování a potlačování tónů způsobuje, že u mluveného slova může být ve slově potlačena počáteční nebo koncová slabika. Mohou být také zkracovány pauzy mezi jednotlivými slovy. To působí u mluveného slova značně rušivě. Výsledná kvalita ovšem závisí na zvoleném datovém toku.

MP3Pro a MP3-Surround


MP3PRO je inovovaný formát MP3, který přinesl především technologii SBR (Spectral Band Replication) pro zlepšení kvality zvuku a odstranění nežádoucích artefaktů zejména v nižších datových tocích. MP3PRO kombinuje dva datové toky – jeden jako standardní MP3 a druhý, v němž kóduje vyšší frekvence. Datový tok by měl být při zachování stejné kvality oproti MP3 o třetinu až polovinu nižší. I když je zachována kompatibilita s MP3, musí být pro dosažení kvalitního výstupu podporováno SBR i na straně dekodéru, jinak je zvukový výstup stejný, jako při běžném kódování MP3. Bohužel se příliš neprosadil a jeho rozšíření je malé. MP3 Surround je upravený formát MP3 optimalizovaný pro prostorový zvuk. Ten zajišťuje technologie BCC (Binaural Cue Coding), která nekomprimuje každý kanál zvlášť, ale převede je do jednoho monofonního kanálu a zbývající data přenáší ve formě postranních informací. Nabízí zpětnou kompatibilitu s MP3, ale ani tento formát není příliš rozšířen.Mp3 ke stažení zdarma | Hledej MP3 | Lucie Vondráčková Fun Club | IQ jako blondýna